UCONCEPT

Khí cụ y khoa hiệu quả:

 • Mang tính sinh học và thích ứng cao
 • Vật liệu sản xuất chuyên biệt trong y khoa
 • Mềm dẻo và dễ chịu
 • Không gây đau, không mùi khó chịu
 • Chuyên biệt cho từng trường hợp
Category

Mô tả

 

DảI răng phía trước hàm trên có thể đIều chỉnh phù hợp cho từng bệnh nhân (1), mặt phẳng kéo dàI đến răng cốI 2, ngừa việc mọc sai vị trí của răng cốI 2 (2) Độ dày lý tưởng giữa các răng cốI giúp lồI cầu di chuyển xuống dướI và tạo 1 lực đẩy sinh lý liên tục (3) Sườn hướng dẫn lưỡI và phần chặn lưỡI 2 bên giúp lưỡI đặt đúng vị trí, giúp phát triển hàm trên theo chiều ngang (4)

 

 TỔNG QUAN VỀ KHÍ CỤ 
 

 

✳ U START: 4-8 TUỔI

 • 4 – 8 tuổi
 • Răng sữa và răng hỗn hợp
 • Tái tạo hình thể cung hàm, tiền chỉnh nha và nắn chỉnh xương bằng cách mở hàm dưới
 • Hỗ trợ điều chỉnh giai đoạn đầu răng hạng II (cắn chìa nhỏ dưới 6mm) và hạng III
 • Hỗ trợ điều chỉnh cắn hở, cắn sâu, cắn chéo
 • Điều chỉnh răng chen chúc và chỉnh lại đường giữa
 

 

 

 

 

 

✳ U TRAINER MỀM: 8-10 TUỔI

 • 8-10 tuổi
 • Răng sữa và răng hỗn hợp
 • Tái tạo hình thể cung hàm, tiền chỉnh nha và nắn chỉnh xương bằng cách mở hàm dưới
 • Hỗ trợ điều chỉnh giai đoạn đầu răng hạng II (cắn chìa nhỏ dưới 6mm) và hạng III
 • Hỗ trợ điều chỉnh cắn sâu, cắn chìa, cắn hở, cắn chéo.
 • Điều chỉnh răng chen chúc và chỉnh lại đường giữa
 • Có kích thước nhỏ hơn 1 chút so với U Trainer thích hợp với bệnh nhân có cung hàm nhỏ.
 • Hỗ trợ giữ khoảng trong trường hợp răng nanh sữa mất sớm.
 

 

 

 

 

 

✳ U TRAINER: 8-12 TUỔI

 • 8-12 tuổi
 • Răng sữa và răng hỗn hợp
 • Tái tạo hình thể cung hàm, tiền chỉnh nha và nắn chỉnh xương bằng cách mở hàm dưới
 • Hỗ trợ điều chỉnh giai đoạn đầu răng hạng II (cắn chìa nhỏ dưới 6mm) và hạng III
 • Hỗ trợ điều chỉnh cắn sâu, cắn chìa, cắn hở, cắn chéo.
 • Điều chỉnh răng chen chúc và chỉnh lại đường giữa
 • Hỗ trợ giữ khoảng trong trường hợp răng nanh sữa mất sớm.
 

 

 

 

✳ U CLASS II: 5-15 TUỔI

 • Điều chỉnh hạng II cắn chìa hơn 6mm cho bệnh nhân từ 5-15 tuổi
 • Điều trị cắn sâu, cắn chìa (hơn 6mm)
 • Hỗ trợ phục hồi chức năng hoạt động của môi và má
 • Thay cho U Trainer trong trường hợp lệch khớp cắn hơn 6mm và răng bị chen chúc nhiều.
 

 

 

✳ U CLASS III: 4-12 TUỔI

 • Điều chỉnh hạng III cho bệnh nhân từ 4-12 tuổi
 • Giải phóng sự phát triển của xương hàm trên
 • Ngăn ngừa sự đưa ra của hàm dưới
 • Lực đẩy các răng của hàm trên ra trước khoảng 2-3mm
 

 

 

 

 

✳ U BRACE

 • Bệnh nhân (trẻ em hoặc người lớn) đang mang mắc cài
 • Bảo vệ nướu khi chơi thể thao hoặc nhạc cụ
 • Đẩy nhanh quá trình điều trị làm thẳng răng
 • Được sử dụng cho răng hỗn hợp hoặc răng vĩnh viễn
 • Ở người lớn: trong quá trình chuẩn đoán bệnh lý của ATM, giúp dễ dàng thực hiện các chẩn đoán khác nhau, đơn giản và nhanh chóng
 • Lý tưởng cho bệnh nhân mang khí cụ cố định và bệnh nhân không mang thiết bị khí cụ như nghiến răng ban đêm.
 

 

 

 TRƯỜNG HỢP BỆNH NHÂN MANG U CONCEPT® 

Trước

Mang U Concept

Sau 12 tháng

Trước

Mang U Concept

Sau 12 tháng

 

 ĐA DẠNG MÀU SẮC 

 

BẢNG LỰA CHỌN – U CONCEPT 
ĐIỀU TRỊ HẠNG 1
4-8 tuổi Răng sữa và răng hỗn hợp U Start
8-11 tuổi Răng vĩnh viễn U Trainer/U Trainer Soft
11-15 tuổi Răng vĩnh viễn U Trainer
ĐIỀU TRỊ HẠNG 2 – cắn sâu < 6 mm
4-8 tuổi Răng sữa và răng hỗn hợp U Start
8-11 tuổi Răng vĩnh viễn U Trainer/U Trainer Soft
11-15 tuổi Răng vĩnh viễn U Trainer
ĐIỀU TRỊ HẠNG 2 – cắn sâu > 6mm
4-8 tuổi Răng sữa và răng hỗn hợp U Class II
8-11 tuổi Răng vĩnh viễn U Class II
11-15 tuổi Răng vĩnh viễn U Class II
ĐIỀU TRỊ HẠNG CLASS 3
4-8 tuổi Răng sữa và răng hỗn hợp U Class III M
8-11 tuổi Răng vĩnh viễn U Class III M
11-15 tuổi Răng vĩnh viễn U Class III M

 

KHÍ CỤ BỔ SUNG 
Bảo vệ mắc càI

Nghiến răng – ngáy – khớp tháI dương hàm

4-8 tuổi Răng sữa và răng hỗn hợp U Brace
8-11 tuổi Răng vĩnh viễn U Brace
11-15 tuổi Răng vĩnh viễn U Brace

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Uconcept

Quốc Gia

Châu Âu

Mô tả

 

DảI răng phía trước hàm trên có thể đIều chỉnh phù hợp cho từng bệnh nhân (1), mặt phẳng kéo dàI đến răng cốI 2, ngừa việc mọc sai vị trí của răng cốI 2 (2) Độ dày lý tưởng giữa các răng cốI giúp lồI cầu di chuyển xuống dướI và tạo 1 lực đẩy sinh lý liên tục (3) Sườn hướng dẫn lưỡI và phần chặn lưỡI 2 bên giúp lưỡI đặt đúng vị trí, giúp phát triển hàm trên theo chiều ngang (4)

 

 TỔNG QUAN VỀ KHÍ CỤ 
 

 

✳ U START: 4-8 TUỔI

 • 4 – 8 tuổi
 • Răng sữa và răng hỗn hợp
 • Tái tạo hình thể cung hàm, tiền chỉnh nha và nắn chỉnh xương bằng cách mở hàm dưới
 • Hỗ trợ điều chỉnh giai đoạn đầu răng hạng II (cắn chìa nhỏ dưới 6mm) và hạng III
 • Hỗ trợ điều chỉnh cắn hở, cắn sâu, cắn chéo
 • Điều chỉnh răng chen chúc và chỉnh lại đường giữa
 

 

 

 

 

 

✳ U TRAINER MỀM: 8-10 TUỔI

 • 8-10 tuổi
 • Răng sữa và răng hỗn hợp
 • Tái tạo hình thể cung hàm, tiền chỉnh nha và nắn chỉnh xương bằng cách mở hàm dưới
 • Hỗ trợ điều chỉnh giai đoạn đầu răng hạng II (cắn chìa nhỏ dưới 6mm) và hạng III
 • Hỗ trợ điều chỉnh cắn sâu, cắn chìa, cắn hở, cắn chéo.
 • Điều chỉnh răng chen chúc và chỉnh lại đường giữa
 • Có kích thước nhỏ hơn 1 chút so với U Trainer thích hợp với bệnh nhân có cung hàm nhỏ.
 • Hỗ trợ giữ khoảng trong trường hợp răng nanh sữa mất sớm.
 

 

 

 

 

 

✳ U TRAINER: 8-12 TUỔI

 • 8-12 tuổi
 • Răng sữa và răng hỗn hợp
 • Tái tạo hình thể cung hàm, tiền chỉnh nha và nắn chỉnh xương bằng cách mở hàm dưới
 • Hỗ trợ điều chỉnh giai đoạn đầu răng hạng II (cắn chìa nhỏ dưới 6mm) và hạng III
 • Hỗ trợ điều chỉnh cắn sâu, cắn chìa, cắn hở, cắn chéo.
 • Điều chỉnh răng chen chúc và chỉnh lại đường giữa
 • Hỗ trợ giữ khoảng trong trường hợp răng nanh sữa mất sớm.
 

 

 

 

✳ U CLASS II: 5-15 TUỔI

 • Điều chỉnh hạng II cắn chìa hơn 6mm cho bệnh nhân từ 5-15 tuổi
 • Điều trị cắn sâu, cắn chìa (hơn 6mm)
 • Hỗ trợ phục hồi chức năng hoạt động của môi và má
 • Thay cho U Trainer trong trường hợp lệch khớp cắn hơn 6mm và răng bị chen chúc nhiều.
 

 

 

✳ U CLASS III: 4-12 TUỔI

 • Điều chỉnh hạng III cho bệnh nhân từ 4-12 tuổi
 • Giải phóng sự phát triển của xương hàm trên
 • Ngăn ngừa sự đưa ra của hàm dưới
 • Lực đẩy các răng của hàm trên ra trước khoảng 2-3mm
 

 

 

 

 

✳ U BRACE

 • Bệnh nhân (trẻ em hoặc người lớn) đang mang mắc cài
 • Bảo vệ nướu khi chơi thể thao hoặc nhạc cụ
 • Đẩy nhanh quá trình điều trị làm thẳng răng
 • Được sử dụng cho răng hỗn hợp hoặc răng vĩnh viễn
 • Ở người lớn: trong quá trình chuẩn đoán bệnh lý của ATM, giúp dễ dàng thực hiện các chẩn đoán khác nhau, đơn giản và nhanh chóng
 • Lý tưởng cho bệnh nhân mang khí cụ cố định và bệnh nhân không mang thiết bị khí cụ như nghiến răng ban đêm.
 

 

 

 TRƯỜNG HỢP BỆNH NHÂN MANG U CONCEPT® 

Trước

Mang U Concept

Sau 12 tháng

Trước

Mang U Concept

Sau 12 tháng

 

 ĐA DẠNG MÀU SẮC 

 

BẢNG LỰA CHỌN – U CONCEPT 
ĐIỀU TRỊ HẠNG 1
4-8 tuổi Răng sữa và răng hỗn hợp U Start
8-11 tuổi Răng vĩnh viễn U Trainer/U Trainer Soft
11-15 tuổi Răng vĩnh viễn U Trainer
ĐIỀU TRỊ HẠNG 2 – cắn sâu < 6 mm
4-8 tuổi Răng sữa và răng hỗn hợp U Start
8-11 tuổi Răng vĩnh viễn U Trainer/U Trainer Soft
11-15 tuổi Răng vĩnh viễn U Trainer
ĐIỀU TRỊ HẠNG 2 – cắn sâu > 6mm
4-8 tuổi Răng sữa và răng hỗn hợp U Class II
8-11 tuổi Răng vĩnh viễn U Class II
11-15 tuổi Răng vĩnh viễn U Class II
ĐIỀU TRỊ HẠNG CLASS 3
4-8 tuổi Răng sữa và răng hỗn hợp U Class III M
8-11 tuổi Răng vĩnh viễn U Class III M
11-15 tuổi Răng vĩnh viễn U Class III M

 

KHÍ CỤ BỔ SUNG 
Bảo vệ mắc càI

Nghiến răng – ngáy – khớp tháI dương hàm

4-8 tuổi Răng sữa và răng hỗn hợp U Brace
8-11 tuổi Răng vĩnh viễn U Brace
11-15 tuổi Răng vĩnh viễn U Brace

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Uconcept

Quốc Gia

Châu Âu