Trám bít ống tủy Sure-Seal Root

  • Sure-Seal Root hỗ hợp Canxi Silicat đã được trộn sẵn, có thể sử dụng ngay, dùng để trám bít ống tủy vĩnh viễn
  • Có khả năng kết dính với trục côn Gutta Percha và ngà răng một cách hoàn hảo
  • Độ tương thích sinh học cao với ngà răng và không có lại sau khi trám

Sure-Seal Bio Ceramic Syr 2g (with 20 capilary tips & Extension holder): 15-625-SSR

Brand

FKG

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

FKG

Quốc Gia

Hàn Quốc