Thanh Khẩu Cái 9 (TPA)

Cỡ dài  Mã số  Kích cỡ  Mã số 
37 49-531-37L 47 49-531-47L
39 49-531-39L 49 49-531-49L
41 49-531-41L 51 49-531-51L
43 49-531-43L 53 49-531-53L
45 49-531-45L 55 49-531-55L
Category
Là một nhà công nghiệp sản xuất trong hơn 40 năm qua, DENTSPLY GAC cung cấp các nha sĩ chỉnh hình và nhân viên của họ với các giải pháp và dịch vụ được thiết kế để sắp xếp hợp lý toàn bộ quá trình điều trị và mang lại những kết quả xuất sắc cho người bệnh. Điều trị chỉnh răng tối ưu thông qua việc nghiên cứu và phát triển liên tục. Denstply GAC là một phần của tập đoàn Dentsply Sirona.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ