Snap - Nhựa cho cầu và mão tạm thời

  • Ít bị co rút khi làm cầu và mão tạm
  • Độ chính xác ruyệt vời
  • ít co rút khi trùng hợp
  • Tương hợp sinh học ít hơn vật liệu methyl
  • Giai đoạn nhão lý tưởng
  • Ít tỏa nhiệt
  • Nhiều màu đẻ lựa chọn
  • Sự ổn định màu sắc vượt trội
  • Có tính kinh tế, dễ sử dụng
Category
Được thành lập năm 1948, Parkell tiếp tục sản xuất nhiều loại dụng cụ và vật liệu nha khoa chất lượng cao. Công ty vẫn duy trì là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các bác sĩ lâm sàng tìm kiếm các sản phẩm được xây dựng tốt và đáng tin cậy cho công việc thực tiễn của họ.

Mô tả

Snap Mã số 
Snap 170gm – Màu nhựa 59 B1 S452
Snap 170gm – Màu nhựa 62 A2 S447
Snap 170gm – Màu nhựa 65 A3 S443
Snap Mã số 
Snap 170gm – Màu nhựa 69 C2 S450
Snap 170gm – Màu nhựa 81 A35 S480
Snap 170gm – Màu nhựa trong S434
Snap 40z – Dung dịch S441

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

Snap Mã số 
Snap 170gm – Màu nhựa 59 B1 S452
Snap 170gm – Màu nhựa 62 A2 S447
Snap 170gm – Màu nhựa 65 A3 S443
Snap Mã số 
Snap 170gm – Màu nhựa 69 C2 S450
Snap 170gm – Màu nhựa 81 A35 S480
Snap 170gm – Màu nhựa trong S434
Snap 40z – Dung dịch S441

 

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ