Quad Helix

Quad helix dùng để nông hàm trên mà không dùng ốc nới rộng

Kích cỡ  Mã số 
00 03-800-00
0 03-800-10
1 03-800-11
2 03-800-12
3 03-800-13
4 03-800-14
Category

Brand

GAC

Là một nhà công nghiệp sản xuất trong hơn 40 năm qua, DENTSPLY GAC cung cấp các nha sĩ chỉnh hình và nhân viên của họ với các giải pháp và dịch vụ được thiết kế để sắp xếp hợp lý toàn bộ quá trình điều trị và mang lại những kết quả xuất sắc cho người bệnh. Điều trị chỉnh răng tối ưu thông qua việc nghiên cứu và phát triển liên tục. Denstply GAC là một phần của tập đoàn Dentsply Sirona.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ