Pindex - Máy đóng pin Laser

⚡ Máy đóng pin nổi tiếng được sử dụng toàn cầu

⚡ Sản xuất tại Mỹ

⚡ Hệ thống Pindex được xem là chuẩn mực trong quá trình xử lý mẫu

⚡ Giúp các được cắt song được chính xác và đơn giản hơn

Category
Coltene là một công ty đại chúng tại Thụy Sĩ.  Năm 1990, Swiss Coltene AG sát nhập vào công ty Mỹ Whaledent Inc, một công ty sản xuất thiết bị nha khoa được thành lập vào năm 1956 tại New York. Kể từ đó, kết hợp thương hiệu Coltene/ Whaledent đã mang nhiều sản phẩm chất lượng cao, đầy sáng tạo vào tất cả cá lĩnh vực nha khoa. Coltene có nhà máy sản xuất hàng nha khoa chất lượng cao tại Thụy Sĩ, Mỹ, Đức.

Mô tả

PINDEX MACHINE LASER
Máy đóng pin Laser P113L CE
PINDEX CARBIDE DRILLS
Phụ kiện mũi khoan Các bua PX 119
PINDEX SHORT PINS/ SLEEVE GRY

Chốt ngắn với ống bọc tổng hợp

PX 115
PINDEX MED-PINS/ SLEEVES YELLOW

Chốt trung với ống bọc tách rời

PX 112
PINDEX LONG-PINS/ SLEEVES WHITE

Chốt có khớp nối với ống bọc

PX 114
TRIPLUS PINS & SLEEVES

Chốt trung với ống bọc tổng hợp

PX 155
PINDEX SYSTEM HANDSAW

Hệ thống cưa

PX 200
PINDEX REPLACE BLADE .007

Lưỡi cưa .007

PX 301
PINDEX REPLACE BLADE .010

Lưỡi cưa .010

PX 302

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Coltene

Quốc Gia

Mỹ, Đức & Thụy Sĩ

Mô tả

PINDEX MACHINE LASER
Máy đóng pin Laser P113L CE
PINDEX CARBIDE DRILLS
Phụ kiện mũi khoan Các bua PX 119
PINDEX SHORT PINS/ SLEEVE GRY

Chốt ngắn với ống bọc tổng hợp

PX 115
PINDEX MED-PINS/ SLEEVES YELLOW

Chốt trung với ống bọc tách rời

PX 112
PINDEX LONG-PINS/ SLEEVES WHITE

Chốt có khớp nối với ống bọc

PX 114
TRIPLUS PINS & SLEEVES

Chốt trung với ống bọc tổng hợp

PX 155
PINDEX SYSTEM HANDSAW

Hệ thống cưa

PX 200
PINDEX REPLACE BLADE .007

Lưỡi cưa .007

PX 301
PINDEX REPLACE BLADE .010

Lưỡi cưa .010

PX 302

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Coltene

Quốc Gia

Mỹ, Đức & Thụy Sĩ