Ốc Nới Rộng

Category
Là một nhà công nghiệp sản xuất trong hơn 40 năm qua, DENTSPLY GAC cung cấp các nha sĩ chỉnh hình và nhân viên của họ với các giải pháp và dịch vụ được thiết kế để sắp xếp hợp lý toàn bộ quá trình điều trị và mang lại những kết quả xuất sắc cho người bệnh. Điều trị chỉnh răng tối ưu thông qua việc nghiên cứu và phát triển liên tục. Denstply GAC là một phần của tập đoàn Dentsply Sirona.

Mô tả

 Ốc nới rộng 

Bằng thép không rỉ, dùng để nới rộng theo chiều ngang và di chuyển xa các răng

Nới rộng  tối đa  1 vòng  Dài Rộng  Độ dày Mã số 
6.5mm .70mm 11 7 2,8 17-115-23
8.5mm .70mm 13 7 2,8 17-115-24
Loại hẹp 7.5mm .70mm 14 10 3,1 17-106-91
Loại rộng 7.5mm .70mm 14 10 3,1 17-106-14
Nới rộng theo chiều ngang và chiều ra trước 

Nới rộng  tối đa  1 vòng  Dài Rộng  Độ dày Mã số 
7mm .40mm 17 7 2,8 17-115-19
Ống nới rộng hình chữ “U” (thẳng)

Nới rộng  tối đa  1 vòng  Dài Rộng  Độ dày Mã số 
3mm .35mm 10 6,2 2,8 17-115-17
5mm .35mm 13 6,2 2,8 17-115-16
5mm .35mm 13 7,5 3,5 17-109-00

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

 Ốc nới rộng 

Bằng thép không rỉ, dùng để nới rộng theo chiều ngang và di chuyển xa các răng

Nới rộng  tối đa  1 vòng  Dài Rộng  Độ dày Mã số 
6.5mm .70mm 11 7 2,8 17-115-23
8.5mm .70mm 13 7 2,8 17-115-24
Loại hẹp 7.5mm .70mm 14 10 3,1 17-106-91
Loại rộng 7.5mm .70mm 14 10 3,1 17-106-14
Nới rộng theo chiều ngang và chiều ra trước 

Nới rộng  tối đa  1 vòng  Dài Rộng  Độ dày Mã số 
7mm .40mm 17 7 2,8 17-115-19
Ống nới rộng hình chữ “U” (thẳng)

Nới rộng  tối đa  1 vòng  Dài Rộng  Độ dày Mã số 
3mm .35mm 10 6,2 2,8 17-115-17
5mm .35mm 13 6,2 2,8 17-115-16
5mm .35mm 13 7,5 3,5 17-109-00

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ