Nhựa Ép Khay Duy Trì

Category
Là một nhà công nghiệp sản xuất trong hơn 40 năm qua, DENTSPLY GAC cung cấp các nha sĩ chỉnh hình và nhân viên của họ với các giải pháp và dịch vụ được thiết kế để sắp xếp hợp lý toàn bộ quá trình điều trị và mang lại những kết quả xuất sắc cho người bệnh. Điều trị chỉnh răng tối ưu thông qua việc nghiên cứu và phát triển liên tục. Denstply GAC là một phần của tập đoàn Dentsply Sirona.

Mô tả

Mã số 
5″ Square 125mm Square 125mm Circle
Độ dày ((Vacuum Machine) (Biostar) (Bio/ Mini star)
.030”/¾mm 25-350-35 25-325-30
.035”/½mm 25-050-35 25-347-35 25-025-35
.040”/1m 25-450-45 25-478-40 25-425-40
Mã số 
5″ Square 125mm Square 125mm Circle
Độ dày ((Vacuum Machine) (Biostar) (Bio/ Mini star)
.020”/½mm 25-100-25
.030”/¾mm 25-100-35 25-100-30
.040”/1mm 25-100-45 25-100-40
.060”/1½mm 25-100-65 25-100-40
.080”/2mm 25-100-85 25-100-85 25-100-80

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

Mã số 
5″ Square 125mm Square 125mm Circle
Độ dày ((Vacuum Machine) (Biostar) (Bio/ Mini star)
.030”/¾mm 25-350-35 25-325-30
.035”/½mm 25-050-35 25-347-35 25-025-35
.040”/1m 25-450-45 25-478-40 25-425-40
Mã số 
5″ Square 125mm Square 125mm Circle
Độ dày ((Vacuum Machine) (Biostar) (Bio/ Mini star)
.020”/½mm 25-100-25
.030”/¾mm 25-100-35 25-100-30
.040”/1mm 25-100-45 25-100-40
.060”/1½mm 25-100-65 25-100-40
.080”/2mm 25-100-85 25-100-85 25-100-80

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ