Máy hấp tiệt trùng Midmark M11

Dung tích lớn, tiện cho việc tiệt trùng toàn bộ cassette.

Dung tích 24.6 lít

Hai khay lớn (22.9 cm x 38 cm x 2.9 cm)

Hai khay nhỏ (16.8 cm x 38 cm x 2.9 cm)

Brand

Midmark

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Midmark

Quốc Gia

Mỹ