Máng Bảo Vệ Khi Mang Mắc Cài

  •  Thiết kế hiện đại cho cả hàm trên và hàm dưới khi có mắc cài để chơi thể thao
  •   Có 3 lỗ thở phía trước để trao đổi khí tối ưu
  •   Miếng cắn tách lưỡi dễ chịu
  •   Có hoặc không có dây đeo
  •  Đóng gói 10 cái
Category
Là một nhà công nghiệp sản xuất trong hơn 40 năm qua, DENTSPLY GAC cung cấp các nha sĩ chỉnh hình và nhân viên của họ với các giải pháp và dịch vụ được thiết kế để sắp xếp hợp lý toàn bộ quá trình điều trị và mang lại những kết quả xuất sắc cho người bệnh. Điều trị chỉnh răng tối ưu thông qua việc nghiên cứu và phát triển liên tục. Denstply GAC là một phần của tập đoàn Dentsply Sirona.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ