Mắc Cài Roth In-Ovation-R

Mắc cài kim loại có nắp (Tự buộc)

Rất dễ sử dụng, dễ kiểm soát và dễ chịu cho bệnh nhân

In-Ovation là hệ thống mắc cài có nắp duy nhất có thể tạo lực chủ động và thụ động, hiện nay có thêm loại mắc cài In-Ovation R cỡ nhỏ hơn. Mặc dù nhỏ hơn về kích cỡ, những lọai mắc cài mới này vẫn có những đặc điểm chung duy nhất của In- Ovation.

♦ Thụ động với những loại dây làm đều răng ở đầu thời gian diều trị. Hoạt hóa nhiều với những loại dây ở cuối giai đoạn điều trị

♦ Mặt nghiêng thấp (độ dày mắc cài thấp) và dễ mở.

♦ Mặt chân đế SuperMesh được xử lý lưu vi cơ

♦ Kiểu dáng hình thoi và lực torque nằm trên phần nền

♦ Chế tạo bằng phương pháp khuôn phun kim loại gia tăng độ cứng và độ chính xác

Category
Là một nhà công nghiệp sản xuất trong hơn 40 năm qua, DENTSPLY GAC cung cấp các nha sĩ chỉnh hình và nhân viên của họ với các giải pháp và dịch vụ được thiết kế để sắp xếp hợp lý toàn bộ quá trình điều trị và mang lại những kết quả xuất sắc cho người bệnh. Điều trị chỉnh răng tối ưu thông qua việc nghiên cứu và phát triển liên tục. Denstply GAC là một phần của tập đoàn Dentsply Sirona.

Mô tả

1. True twin design with optimal mesial/distal span and adequate inter-bracket distance

2. Spring clip with full slot coverage and two point contact (In-Ovation C) Facial hole on clip – Alternate open access

3. Distogingival dimple/color ID

4. Smooth swept tie-wings

5. Triple Chamfered slot walls

6. Adequate undercuts for chain or color ties7. (In-Ovation R) “Whale Tail” clip for easy opening; (In-Ovation C) “Gingival Sphere”clip for easy opening

8. Torque in base design

9. Patented slot-blocker

 
Kích cỡ dây cung 

Mã số
.018″ Slot .022″ Slot
Thụ động  .014 .016
.016 .018
.016 x .016 .018 x .018
Tác động nhẹ 
.018 x .018 .020 x .020
  .016 x .022 .018 x .025
Tác động toàn diện
.017 x .025 .019 x .025
.018 x .025 .021 x .028
 
Cung hàm trên 

                     .018′ Mã số                            .022″
Răng Torque 

degrees

Angulation

degrees

Rotation

Degrees

phải Trái Phải  trái
U1 12 5 0 189-111-00 189-211-00 189-112-00 189-212-00
U1/htq 17 5 0 189-111-01 189-211-01
U2 8 9 0 189-121-00 189-221-10 189-122-00 189-222-00
U2/hk 8 9 0 189-121-10 189-221-00 189-122-00 189-222-10
U3 -2 13 4M 189-131-00 189-231-00 189-132-00 189-232-00
U3/hk -2 13 4M 189-131-10 189-231-10 189-132-00 189-232-10
U3/sp -2 10 4M 189-131-06 189-231-06 189-132-00 189-232-06
U3/hk sp -2 10 4M 189-131-16 189-231-16 189-132-00 189-232-16
U4-5 -7 0 2D 189-141-00 189-241-00 189-142-00 189-242-00
U4-5/hkd -7 0 2D 189-141-10 189-241-10 189-142-00 189-242-10
U4-5/hkm -7 0 2D 189-141-90 189-241-90 189-142-00 189-242-90
U4-5/hk w -7 0 2D 87-141-10 87-241-10 87-142-00 89-242-10
U4-5/hkm w -7 0 2D 87-141-90 87-241-90 87-142-00 87-242-90
U6/hk sl -10 0 14D 87-171-05 87-211-05 87-162-00 87-262-05
U7/hk nc -10 0 14D 68-171-21 68-271-20 68-172-00 68-272-21
U7/hk nc -14 0 14D 68-171-80 68-271-80 68-172-00 68-272-80
Cung hàm dưới 

                     .018′ Mã số                            .022″
Răng Torque 

degrees

Angulation

degrees

Rotation

Degrees

phải Trái Phải  trái
L1-2 -1 2 0 189-311-00 189-411-00 189-312-00 189-412-00
L2/hk -1 2 0 189-322-10 189-422-10
L3 -11 7 2M 189-331-00 189-431-00 189-332-00 189-432-00
L3/hk -11 7 2M 189-331-00 189-431-10 189-332-10 189-432-10
L4 -17 -1 4D 189-341-00 189-441-00 189-342-00 189-442-00
L4/hk w -17 -1 4D 189-341-10 189-441-10 189-342-10 189-442-10
L4/ob -17 -1 4D 189-341-08 189-441-08 189-342-08 189-442-08
L4/hk -17 -1 4D 87-341-10 87-441-10 87-342-10 87-442-10
L5 -22 -1 4D 189-351-00 189-451-00 189-352-00 189-442-00
L5/hk -22 -1 4D 189-351-10 189-451-10 189-352-10 189-452-10
L5/ob -22 -1 4D 189-351-08 189-451-08 189-352-08 189-452-08
L5/hk w -22 -1 4D 87-351-10 87-451-10 87-352-10 89-452-10
L6/hk sl -25 0 4D 87-361-09 87-461-09 87-362-09 87-462-09
L7/hk nc -25 0 4D 68371-20 68-471-20 68-372-20 68-742-20
L7/hk nc -30 0 4D 68-371-80 68-471-80 68-372-80 68-472-80
KITS (Brackets only)

.018′ .022″
U/L 5-5, Cuspid hk K189-055-13 K189-055-23
U/L 5-5, Cuspid Bicuspid hkm K189-055-24
U/L 5-5, Cuspid Bicuspid hkd K189-055-22
U/L 5-5, SP Cuspid hkm K189-055-25
U/L 5-5, SP Cuspid Bicuspid hkm K189-055-27
U/L 5-5, SP Cuspid Bicuspid hkd K189-055-16 K189-055-26

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

1. True twin design with optimal mesial/distal span and adequate inter-bracket distance

2. Spring clip with full slot coverage and two point contact (In-Ovation C) Facial hole on clip – Alternate open access

3. Distogingival dimple/color ID

4. Smooth swept tie-wings

5. Triple Chamfered slot walls

6. Adequate undercuts for chain or color ties7. (In-Ovation R) “Whale Tail” clip for easy opening; (In-Ovation C) “Gingival Sphere”clip for easy opening

8. Torque in base design

9. Patented slot-blocker

 
Kích cỡ dây cung 

Mã số
.018″ Slot .022″ Slot
Thụ động  .014 .016
.016 .018
.016 x .016 .018 x .018
Tác động nhẹ 
.018 x .018 .020 x .020
  .016 x .022 .018 x .025
Tác động toàn diện
.017 x .025 .019 x .025
.018 x .025 .021 x .028
 
Cung hàm trên 

                     .018′ Mã số                            .022″
Răng Torque 

degrees

Angulation

degrees

Rotation

Degrees

phải Trái Phải  trái
U1 12 5 0 189-111-00 189-211-00 189-112-00 189-212-00
U1/htq 17 5 0 189-111-01 189-211-01
U2 8 9 0 189-121-00 189-221-10 189-122-00 189-222-00
U2/hk 8 9 0 189-121-10 189-221-00 189-122-00 189-222-10
U3 -2 13 4M 189-131-00 189-231-00 189-132-00 189-232-00
U3/hk -2 13 4M 189-131-10 189-231-10 189-132-00 189-232-10
U3/sp -2 10 4M 189-131-06 189-231-06 189-132-00 189-232-06
U3/hk sp -2 10 4M 189-131-16 189-231-16 189-132-00 189-232-16
U4-5 -7 0 2D 189-141-00 189-241-00 189-142-00 189-242-00
U4-5/hkd -7 0 2D 189-141-10 189-241-10 189-142-00 189-242-10
U4-5/hkm -7 0 2D 189-141-90 189-241-90 189-142-00 189-242-90
U4-5/hk w -7 0 2D 87-141-10 87-241-10 87-142-00 89-242-10
U4-5/hkm w -7 0 2D 87-141-90 87-241-90 87-142-00 87-242-90
U6/hk sl -10 0 14D 87-171-05 87-211-05 87-162-00 87-262-05
U7/hk nc -10 0 14D 68-171-21 68-271-20 68-172-00 68-272-21
U7/hk nc -14 0 14D 68-171-80 68-271-80 68-172-00 68-272-80
Cung hàm dưới 

                     .018′ Mã số                            .022″
Răng Torque 

degrees

Angulation

degrees

Rotation

Degrees

phải Trái Phải  trái
L1-2 -1 2 0 189-311-00 189-411-00 189-312-00 189-412-00
L2/hk -1 2 0 189-322-10 189-422-10
L3 -11 7 2M 189-331-00 189-431-00 189-332-00 189-432-00
L3/hk -11 7 2M 189-331-00 189-431-10 189-332-10 189-432-10
L4 -17 -1 4D 189-341-00 189-441-00 189-342-00 189-442-00
L4/hk w -17 -1 4D 189-341-10 189-441-10 189-342-10 189-442-10
L4/ob -17 -1 4D 189-341-08 189-441-08 189-342-08 189-442-08
L4/hk -17 -1 4D 87-341-10 87-441-10 87-342-10 87-442-10
L5 -22 -1 4D 189-351-00 189-451-00 189-352-00 189-442-00
L5/hk -22 -1 4D 189-351-10 189-451-10 189-352-10 189-452-10
L5/ob -22 -1 4D 189-351-08 189-451-08 189-352-08 189-452-08
L5/hk w -22 -1 4D 87-351-10 87-451-10 87-352-10 89-452-10
L6/hk sl -25 0 4D 87-361-09 87-461-09 87-362-09 87-462-09
L7/hk nc -25 0 4D 68371-20 68-471-20 68-372-20 68-742-20
L7/hk nc -30 0 4D 68-371-80 68-471-80 68-372-80 68-472-80
KITS (Brackets only)

.018′ .022″
U/L 5-5, Cuspid hk K189-055-13 K189-055-23
U/L 5-5, Cuspid Bicuspid hkm K189-055-24
U/L 5-5, Cuspid Bicuspid hkd K189-055-22
U/L 5-5, SP Cuspid hkm K189-055-25
U/L 5-5, SP Cuspid Bicuspid hkm K189-055-27
U/L 5-5, SP Cuspid Bicuspid hkd K189-055-16 K189-055-26

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ