Khí Cụ Mở Hàm

Các ca hạng II

A:

  • 47-610-00 Bộ đầy đủ
  • 47-610-05 Thanh cứng
  • 47-610-07 Thanh rỗng, bên phải
  • 47-610-07 Thanh rỗng, bên trái
C:

  • 47-610-55 Ống, giữ khoảng 1mm
  • 47-610-56 Ống, giữ khoảng 2mm
  • 47-610-57 Ống, giữ khoảng 3mm
B:

  • 47-610-97 chốt
D:

  • 47-610-98 Khóa Allen Wrench .050
  • 47-610-99 Ốc hex( 1pr)
Category
Là một nhà công nghiệp sản xuất trong hơn 40 năm qua, DENTSPLY GAC cung cấp các nha sĩ chỉnh hình và nhân viên của họ với các giải pháp và dịch vụ được thiết kế để sắp xếp hợp lý toàn bộ quá trình điều trị và mang lại những kết quả xuất sắc cho người bệnh. Điều trị chỉnh răng tối ưu thông qua việc nghiên cứu và phát triển liên tục. Denstply GAC là một phần của tập đoàn Dentsply Sirona.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ