Khí Cụ Cố Định Nới Rộng Nhanh Khẩu Cái Nhanh

Category
Là một nhà công nghiệp sản xuất trong hơn 40 năm qua, DENTSPLY GAC cung cấp các nha sĩ chỉnh hình và nhân viên của họ với các giải pháp và dịch vụ được thiết kế để sắp xếp hợp lý toàn bộ quá trình điều trị và mang lại những kết quả xuất sắc cho người bệnh. Điều trị chỉnh răng tối ưu thông qua việc nghiên cứu và phát triển liên tục. Denstply GAC là một phần của tập đoàn Dentsply Sirona.

Mô tả

Khí cụ cố định nới rộng thanh khẩu cái nhanh

Dùng để tách khe giữa khẩu cái

Kích cỡ  Mã số 
8mm 17-002-01
9mm 17-002-02
11mm 17-002-03
13mm 17-002-04

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

Khí cụ cố định nới rộng thanh khẩu cái nhanh

Dùng để tách khe giữa khẩu cái

Kích cỡ  Mã số 
8mm 17-002-01
9mm 17-002-02
11mm 17-002-03
13mm 17-002-04

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ