Kềm Chỉnh Nha

Category
Là một nhà công nghiệp sản xuất trong hơn 40 năm qua, DENTSPLY GAC cung cấp các nha sĩ chỉnh hình và nhân viên của họ với các giải pháp và dịch vụ được thiết kế để sắp xếp hợp lý toàn bộ quá trình điều trị và mang lại những kết quả xuất sắc cho người bệnh. Điều trị chỉnh răng tối ưu thông qua việc nghiên cứu và phát triển liên tục. Denstply GAC là một phần của tập đoàn Dentsply Sirona.

Mô tả

Wire Contouring Plier

Kềm uốn tạo đường cong dây

Nance Step Plier

Kềm bậc thang

Lingual Arch Forming Plier

Kềm tạo hình  đây mặc trong

Hard Wire Cutter (Black)

kềm cắt dây cứng đen

ODG203B ODG230 ODG410 ODG1000HWB

82510 Undercut Enhancer Plier

Kềm bấm nhiệt cho khay chỉnh nha

82520 Maxillary Thermo Plier

Kềm bấm nhiệt cho khay chỉnh nha

Bite Plane Thermoforming Plier

Kềm bấm nhiệt cho khay chỉnh nha

 Micro Ramp Thermal Form Plier

kềm bấm nhiệt cho khay chỉnh nha

ODG326 ODG327 ODG329 ODG330

Mathieu Narrow Serrated Tip 

Kềm Mathieu

Direct Bond Bracket Remover

Kềm tháo mắc cài

Direct Bond Bracket Tweezer

Kẹp gắp mắc cài

In-Ovation Bond Tweezers

Kẹp gắp mắc cài In-Ovation

ODG503 ODG346RT ODG500 ODG889

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Mô tả

Wire Contouring Plier

Kềm uốn tạo đường cong dây

Nance Step Plier

Kềm bậc thang

Lingual Arch Forming Plier

Kềm tạo hình  đây mặc trong

Hard Wire Cutter (Black)

kềm cắt dây cứng đen

ODG203B ODG230 ODG410 ODG1000HWB

82510 Undercut Enhancer Plier

Kềm bấm nhiệt cho khay chỉnh nha

82520 Maxillary Thermo Plier

Kềm bấm nhiệt cho khay chỉnh nha

Bite Plane Thermoforming Plier

Kềm bấm nhiệt cho khay chỉnh nha

 Micro Ramp Thermal Form Plier

kềm bấm nhiệt cho khay chỉnh nha

ODG326 ODG327 ODG329 ODG330

Mathieu Narrow Serrated Tip 

Kềm Mathieu

Direct Bond Bracket Remover

Kềm tháo mắc cài

Direct Bond Bracket Tweezer

Kẹp gắp mắc cài

In-Ovation Bond Tweezers

Kẹp gắp mắc cài In-Ovation

ODG503 ODG346RT ODG500 ODG889

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ