Chất Hàn

Chất hàn 

Chất hàn GAC có hàm lượng bạc cao nên dòng chảy dễ dàng hơn, bám giữ tốt hơn và

tương hợp sinh học tốt hơn. Hoàn toàn không chứa Cadmium & có nhiệt độ nóng chảy

thấp ở 600OF
Khi sử dụng với chất mồi có vaseline, miếng hàn trơn láng hơn.

Category

Mô tả

97-150-99 Silver Solder, 40mm, 6.5DWT
97-150-00 Flux, vaselineform, 30gr.
97-150-89 Silver solder straight, 1mm diam, 10gr

Brand

GAC

Là một nhà công nghiệp sản xuất trong hơn 40 năm qua, DENTSPLY GAC cung cấp các nha sĩ chỉnh hình và nhân viên của họ với các giải pháp và dịch vụ được thiết kế để sắp xếp hợp lý toàn bộ quá trình điều trị và mang lại những kết quả xuất sắc cho người bệnh. Điều trị chỉnh răng tối ưu thông qua việc nghiên cứu và phát triển liên tục. Denstply GAC là một phần của tập đoàn Dentsply Sirona.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ