Các Loại Dây Cung - Dây Cung Bằng Thép Không Rỉ (Ss) (Giai Đoạn Ổn Định)

Category

Mô tả

Preformed Wire

Accu-Form Arch Form

Mã số nhỏ Mã số trung bình Mã số lớn
Hàm trên Hàm dưới Hàm trên Hàm dưới Hàm trên Hàm dưới
.014″ 03-014-631 03-014-641 03-014-632 03-014-642 03-014-633 03-014-643
.016″ 03-016-631 03-016-641 03-016-632 03-016-642 03-016-633 03-016-643
.018″ 03-018-631 03-018-641 03-018-632 03-018-642 03-018-633 03-018-643
.016″ x .022″ 03-622-631 03-622-641 03-622-632 03-622-642 03-622-633 03-622-643
.017″ x .025″ 03-725-631 03-725-641 03-725-632 03-725-642 03-725-633 03-725-643
.018″ x .018″ 03-818-632 03-818-642 03-818-633 03-818-643
.018″ x .025″ 03-825-631 03-825-641 03-825-632 03-825-642 03-825-633 03-825-643
.019″ x .025″ 03-925-631 03-925-641 03-925-632 03-925-642 03-925-633 03-925-643
.020″ x .020″ 03-220-631 03-220-641 03-220-632 03-220-642 03-220-633 03-220-643
.021″ x .025″ 03-125-631 03-125-641 03-125-632 03-125-642 03-125-633 03-125-643
.021″ .028″ 03-128-632 03-128-642
.022″ x .018″ 03-228-632 03-228-642
.022″ x .028″ 03-218-632 03-218-642
Double Keyhole Loop Retraction Steel Wire
Dây cung thép có 2 loop dùng để đóng khoảng nhẹ nhàng và có độ cứng lý tưởng để duy trì hình dạng cung răng
Mã số 
4 Loop 2 Loop
Hàm trên  .017″ x .025″ .019″ x .025″ .019″ x .025″
34mm 03-725-27 03-925-27 03-925-87
36mm 03-725-28 03-925-28 03-925-88
38mm 03-725-29 03-925-29 03-925-89
40mm 03-725-30 03-925-30 03-925-90
42mm 03-725-31 03-925-31 03-925-91
44mm 03-725-32 03-925-32 03-925-92
Hàm dưới 
22mm 03-725-21 03-925-21 03-925-81
24mm 03-725-22 03-925-21 03-925-92
26mm 03-725-23 03-925-23 03-925-83
28mm 03-725-24 03-925-24 03-925-84
30mm 03-725-25 03-925-26 03-925-85
32mm 03-725-26 03-925-26 03-925-86
Pack of 75 03-925-37 03-925-93
Brass Posted Arch Wire
Dây cung đóng khoảng với “kỹ thuật trượt”.019″ x.025″ gói 10 dây
Mã số .19″ x .025″
kích cỡ  Hàm trên Hàm dưới 
22mm 93-925-10
24mm 93-925-11
26mm 93-925-12
28mm 93-925-13
30mm 93-925-14
32mm 93-925-00
34mm 93-925-06
36mm 93-925-01
38mm 93-925-02
40mm 93-925-03
42mm 93-925-04
44mm 93-925-05

Brand

GAC

Là một nhà công nghiệp sản xuất trong hơn 40 năm qua, DENTSPLY GAC cung cấp các nha sĩ chỉnh hình và nhân viên của họ với các giải pháp và dịch vụ được thiết kế để sắp xếp hợp lý toàn bộ quá trình điều trị và mang lại những kết quả xuất sắc cho người bệnh. Điều trị chỉnh răng tối ưu thông qua việc nghiên cứu và phát triển liên tục. Denstply GAC là một phần của tập đoàn Dentsply Sirona.

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ