Các Loại Dây Cung - Dây Cung Bằng Thép Không Rỉ (Ss) (Giai Đoạn Ổn Định)

Category

Description

Preformed Wire

Accu-Form Arch Form

Mã số nhỏ Mã số trung bình Mã số lớn
Hàm trên Hàm dưới Hàm trên Hàm dưới Hàm trên Hàm dưới
.014″ 03-014-631 03-014-641 03-014-632 03-014-642 03-014-633 03-014-643
.016″ 03-016-631 03-016-641 03-016-632 03-016-642 03-016-633 03-016-643
.018″ 03-018-631 03-018-641 03-018-632 03-018-642 03-018-633 03-018-643
.016″ x .022″ 03-622-631 03-622-641 03-622-632 03-622-642 03-622-633 03-622-643
.017″ x .025″ 03-725-631 03-725-641 03-725-632 03-725-642 03-725-633 03-725-643
.018″ x .018″ 03-818-632 03-818-642 03-818-633 03-818-643
.018″ x .025″ 03-825-631 03-825-641 03-825-632 03-825-642 03-825-633 03-825-643
.019″ x .025″ 03-925-631 03-925-641 03-925-632 03-925-642 03-925-633 03-925-643
.020″ x .020″ 03-220-631 03-220-641 03-220-632 03-220-642 03-220-633 03-220-643
.021″ x .025″ 03-125-631 03-125-641 03-125-632 03-125-642 03-125-633 03-125-643
.021″ .028″ 03-128-632 03-128-642
.022″ x .018″ 03-228-632 03-228-642
.022″ x .028″ 03-218-632 03-218-642
Double Keyhole Loop Retraction Steel Wire
Dây cung thép có 2 loop dùng để đóng khoảng nhẹ nhàng và có độ cứng lý tưởng để duy trì hình dạng cung răng
Mã số 
4 Loop 2 Loop
Hàm trên  .017″ x .025″ .019″ x .025″ .019″ x .025″
34mm 03-725-27 03-925-27 03-925-87
36mm 03-725-28 03-925-28 03-925-88
38mm 03-725-29 03-925-29 03-925-89
40mm 03-725-30 03-925-30 03-925-90
42mm 03-725-31 03-925-31 03-925-91
44mm 03-725-32 03-925-32 03-925-92
Hàm dưới 
22mm 03-725-21 03-925-21 03-925-81
24mm 03-725-22 03-925-21 03-925-92
26mm 03-725-23 03-925-23 03-925-83
28mm 03-725-24 03-925-24 03-925-84
30mm 03-725-25 03-925-26 03-925-85
32mm 03-725-26 03-925-26 03-925-86
Pack of 75 03-925-37 03-925-93
Brass Posted Arch Wire
Dây cung đóng khoảng với “kỹ thuật trượt”.019″ x.025″ gói 10 dây
Mã số .19″ x .025″
kích cỡ  Hàm trên Hàm dưới 
22mm 93-925-10
24mm 93-925-11
26mm 93-925-12
28mm 93-925-13
30mm 93-925-14
32mm 93-925-00
34mm 93-925-06
36mm 93-925-01
38mm 93-925-02
40mm 93-925-03
42mm 93-925-04
44mm 93-925-05
Dây cung bằng thép không rỉ (SS)
Mã số

Trung bình

kích cỡ  Hàm trên Hàm dưới 
.014″ 03-014-632 03-014-642
.016″ 03-016-632 03-016-642
.018″ 03-015-632 03-018-642
.016″ x .022″ 03-622-632 03-622-642
.017″ x .025″ 03-725-632 03-725-642
.019 x .025″ 03-925-632 03-925-642
.021 x .025 03-125-632 03-125-642

Additional information

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ

Description

Preformed Wire

Accu-Form Arch Form

Mã số nhỏ Mã số trung bình Mã số lớn
Hàm trên Hàm dưới Hàm trên Hàm dưới Hàm trên Hàm dưới
.014″ 03-014-631 03-014-641 03-014-632 03-014-642 03-014-633 03-014-643
.016″ 03-016-631 03-016-641 03-016-632 03-016-642 03-016-633 03-016-643
.018″ 03-018-631 03-018-641 03-018-632 03-018-642 03-018-633 03-018-643
.016″ x .022″ 03-622-631 03-622-641 03-622-632 03-622-642 03-622-633 03-622-643
.017″ x .025″ 03-725-631 03-725-641 03-725-632 03-725-642 03-725-633 03-725-643
.018″ x .018″ 03-818-632 03-818-642 03-818-633 03-818-643
.018″ x .025″ 03-825-631 03-825-641 03-825-632 03-825-642 03-825-633 03-825-643
.019″ x .025″ 03-925-631 03-925-641 03-925-632 03-925-642 03-925-633 03-925-643
.020″ x .020″ 03-220-631 03-220-641 03-220-632 03-220-642 03-220-633 03-220-643
.021″ x .025″ 03-125-631 03-125-641 03-125-632 03-125-642 03-125-633 03-125-643
.021″ .028″ 03-128-632 03-128-642
.022″ x .018″ 03-228-632 03-228-642
.022″ x .028″ 03-218-632 03-218-642
Double Keyhole Loop Retraction Steel Wire
Dây cung thép có 2 loop dùng để đóng khoảng nhẹ nhàng và có độ cứng lý tưởng để duy trì hình dạng cung răng
Mã số 
4 Loop 2 Loop
Hàm trên  .017″ x .025″ .019″ x .025″ .019″ x .025″
34mm 03-725-27 03-925-27 03-925-87
36mm 03-725-28 03-925-28 03-925-88
38mm 03-725-29 03-925-29 03-925-89
40mm 03-725-30 03-925-30 03-925-90
42mm 03-725-31 03-925-31 03-925-91
44mm 03-725-32 03-925-32 03-925-92
Hàm dưới 
22mm 03-725-21 03-925-21 03-925-81
24mm 03-725-22 03-925-21 03-925-92
26mm 03-725-23 03-925-23 03-925-83
28mm 03-725-24 03-925-24 03-925-84
30mm 03-725-25 03-925-26 03-925-85
32mm 03-725-26 03-925-26 03-925-86
Pack of 75 03-925-37 03-925-93
Brass Posted Arch Wire
Dây cung đóng khoảng với “kỹ thuật trượt”.019″ x.025″ gói 10 dây
Mã số .19″ x .025″
kích cỡ  Hàm trên Hàm dưới 
22mm 93-925-10
24mm 93-925-11
26mm 93-925-12
28mm 93-925-13
30mm 93-925-14
32mm 93-925-00
34mm 93-925-06
36mm 93-925-01
38mm 93-925-02
40mm 93-925-03
42mm 93-925-04
44mm 93-925-05
Dây cung bằng thép không rỉ (SS)
Mã số

Trung bình

kích cỡ  Hàm trên Hàm dưới 
.014″ 03-014-632 03-014-642
.016″ 03-016-632 03-016-642
.018″ 03-015-632 03-018-642
.016″ x .022″ 03-622-632 03-622-642
.017″ x .025″ 03-725-632 03-725-642
.019 x .025″ 03-925-632 03-925-642
.021 x .025 03-125-632 03-125-642

Additional information

Nhà sản xuất

GAC

Quốc Gia

Mỹ