Blu-Mousse - Cao su lấy dấu cắn

Với Blu – Mousse, khả năng ghi dấu cắn một cách chính xác mới chỉ là đặc điểm đầu tiên .

Category
Được thành lập năm 1948, Parkell tiếp tục sản xuất nhiều loại dụng cụ và vật liệu nha khoa chất lượng cao. Công ty vẫn duy trì là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các bác sĩ lâm sàng tìm kiếm các sản phẩm được xây dựng tốt và đáng tin cậy cho công việc thực tiễn của họ.

Description

Blu-Mousse có tính chất vượt trội

Độ cứng như thạch cao (90 durometer: Đặc điểm riêng của blu-Mousse)

Có cả mùi bạc hà để lựa chọn (chỉ Blu-Muosse mới có)

Giữ được độ cứng một cách nhất quán không giảm sút .

Có 3 mưc độ cứng để lựa chọn (chỉ đối với Blu-Mousse)

Dùng được cả trong kĩ thuật lấy dấu cắn cổ điển cũng như trong cách lấu dấu hiện đại áp dụng kĩ thuật số.

Green-Mousse được cải tiến đặc biệt nên có thể điều chỉnh độ dẻo nhiều hơn (60-durometer )

 

Lấy dấu bằng Blu-Mousse trước khi sửa soạn cùi răng 

Dấu cắn bằng Blu-Mousse được đặt trên mẫu hàn để có thể scan được 

Dấu cắn bằng Blu-Mousse và mẫu hàm được scan

Blu mousse  Mã số 
Blu-Mousse Super Fsat (2plit cart & tip) S457SE

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ

Description

Blu-Mousse có tính chất vượt trội

Độ cứng như thạch cao (90 durometer: Đặc điểm riêng của blu-Mousse)

Có cả mùi bạc hà để lựa chọn (chỉ Blu-Muosse mới có)

Giữ được độ cứng một cách nhất quán không giảm sút .

Có 3 mưc độ cứng để lựa chọn (chỉ đối với Blu-Mousse)

Dùng được cả trong kĩ thuật lấy dấu cắn cổ điển cũng như trong cách lấu dấu hiện đại áp dụng kĩ thuật số.

Green-Mousse được cải tiến đặc biệt nên có thể điều chỉnh độ dẻo nhiều hơn (60-durometer )

 

Lấy dấu bằng Blu-Mousse trước khi sửa soạn cùi răng 

Dấu cắn bằng Blu-Mousse được đặt trên mẫu hàn để có thể scan được 

Dấu cắn bằng Blu-Mousse và mẫu hàm được scan

Blu mousse  Mã số 
Blu-Mousse Super Fsat (2plit cart & tip) S457SE

Additional information

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ