Call: +84939976969 | Email: info@dentech.vn


Tháng 10 này, Quý BS đam mê lĩnh vực nội nha sẽ có cơ hội cùng nhau hội tụ để thảo luận và chia sẻ về chủ đề:  Kỹ thuật cải tiến mới trong điều Read more…


Phần mềm AUDAXCEPH bao gồm các công cụ  cần thiết để tạo phân tích phim sọ nghiêng, cho phép chồng bảng phân tích lên hình ảnh và lên kế hoạch điều trị chỉnh nha. Với phần Read more…


DENTECH kính mới quý nha sĩ tham dự hội thảo “ CHẨN ĐOÁN BỆNH NHA CHU VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐIỀU TRỊ DUY TRÌ TRONG NHA CHU”


Chương trình khuyến mãi tháng 10 của


Chuẩn đoán bệnh nha chu và tầm quan trọng của điều trị duy trì trong nha chu. Giả pháp điều trị viêm nha chu quanh Implant và cách duy trì Implant để đạt được kết quả lâu dài.


Hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế răng hàm mặt lần thứ 11