Call: +84939976969 | Email: info@dentech.vn


DENTECH kính mới quý nha sĩ tham dự hội thảo “ CHẨN ĐOÁN BỆNH NHA CHU VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐIỀU TRỊ DUY TRÌ TRONG NHA CHU”


Chương trình khuyến mãi tháng 10 của


Chuẩn đoán bệnh nha chu và tầm quan trọng của điều trị duy trì trong nha chu. Giả pháp điều trị viêm nha chu quanh Implant và cách duy trì Implant để đạt được kết quả lâu dài.


Hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế răng hàm mặt lần thứ 11

Social Profiles