Call: +84939976969 | Email: info@dentech.vn

Giấy cắn Accufilm® IV Brush-On Marking Liquid

  • Hoạt động trên các điểm cao bên trong mão răng và tiếp xúc gần
  • Một chất lỏng cung cấp các dấu hiệu rõ ràng, không bị nhòe trên sứ tráng men và kim loại đánh bóng
  • Khô ngay lập tức, ngay cả trong độ ẩm. Làm sạch nhanh chóng khi sử dụng môi (solvent)
SKU: S020 Category:

Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất

Parkell

Quốc Gia

Mỹ