Call: +84939976969 | Email: info@dentech.vn

Chuyên mục: Thông tin nha khoa


Phần mềm AUDAXCEPH bao gồm các công cụ  cần thiết để tạo phân tích phim sọ nghiêng, cho phép chồng bảng phân tích lên hình ảnh và lên kế hoạch điều trị chỉnh nha. Với phần Read more…